top of page

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Vi använder ultraljudsundersökning som komplement till den kliniska undersökningen. Fysioterapeuten kan med hjälp av ultraljudet undersöka muskler, leder, ligament och senor. Tillsammans med den kliniska undersökningen fyller det en viktig roll som kan ge tydligare förklaring till smärtan och således kan behandlingen optimeras.

Ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar och du behöver inte göra några förberedelser inför undersökningen. Ett ultraljud bör göras med en tydlig frågeställning därav är det av största vikt att en klinisk undersökning görs innan bokning för diagnostiskt ultraljud, se nedan. 

DSC_1023.JPG

INFORMATION FÖR PATIENTER

Innan en ultraljudstid bokas behöver du som patient utföra en klinisk undersökning hos någon av våra fysioterapeuter som sedan vidare bokar in undersökningstiden om indikation föreligger.

Boka därför först en nybesökstid via vår onlinebokningstjänst 1177.se eller ring 018 - 60 42 12

DSC_1024.JPG

INFORMATION FÖR ANDRA VÅRDGIVARE

Om du som vårdgivare har bedömt att det är indicerat med ultraljudsundersökning kan patienten eller du som behandlare boka in en tid via vår onlinebokningstjänst 1177.se eller ring 018 - 60 42 12. 
I samband med bokning skickar du en remiss i Cosmic till Cantor fysioterapi med kort anamnes, status och frågeställning. 

bottom of page