Diagnostisk ultraljud

Ultraljudsundersökning kan användas som komplement till den kliniska undersökningen. Fysioterapeuten kan via ultraljud se var det finns benpålagringar, inflammationer, förtjockade senor och trånga förhållanden i leder. Du som patient får en förklaring till smärtan och baserat på fynden kan behandlingen optimeras.

Ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar.