Träning

Rehabiliteringsträning 

Individuellt anpassad träning efter skador som uppkommit i samband med motion/idrottsutövande, fritid, arbetsliv samt efter operationer av rörelse- och stödjeorganen.

Träningen syftar till att öka styrka, rörlighet, balans, koordination och kroppsmedvetenhet.