OMT

Ortopedisk Manuell Terapi är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Metoden omfattar manuell specifik undersökning, diagnos och behandling. Den omfattar också träning av ledrörlighet och muskelfunktion.