Mekanisk Diagnostik och Terapi

Mekanisk Diagnostik och Terapi är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling och är ett av det mest spridda sätten att behandla ryggbesvär världen över.