Bäckenbottenträning med stimulator

Urininkontinens  - behandling med elektrisk stimulering

 

Höga påfrestningar såsom graviditet, förlossning eller hård fysisk ansträngning kan tillsammans med svag bäckenbottenmuskulatur leda till ofrivilligt urinläckage, det vill säga inkontinens. Inkontinens kan drabba alla individer oavsett ålder. Elektrisk stimulering genom en vaginal- och/eller analelektrod är en skonsam behandling för alla typer av inkontinensbesvär.