Avgifter

Besök hos fysioterapeut:                150 kr

Besök hos fysioterapeut < 20 år:    0 kr

Besök hos fysioterapeut >85 år:     0 kr

Frikort gäller.

Om du uteblir från bokat besök utan att ha meddelat oss senast 15 timmar innan din bokade tid
fakturerar vi besökskostnaden + faktureringsavgift på 70 kr.

Vi tar enbart emot kortbetalningar